Kwalifikacja TG.09

czerwiec 2019

Które z wymienionych zbóż jest najbardziej odporne na temperatury ujemne?