Kwalifikacja TG.09

czerwiec 2019

Wskaż mięsną rasę bydła.