Kwalifikacja TG.08

czerwiec 2018

Organizując dla młodzieży 3-dniową wycieczkę krajoznawczą z Łodzi do Gdańska, należy przede wszystkim zapewnić grupie