Kwalifikacja TG.08

czerwiec 2018

Zwiedzanie zakładów pracy, rozwijanie wiedzy o ginących zawodach i udział w pokazach wyrobu produktów rzemieślniczych jest typowe dla