Kwalifikacja TG.08

styczeń 2019

W przypadku stwierdzenia na fakturze za usługi błędu rachunkowego