Kwalifikacja TG.08

czerwiec 2019

Oblicz kwotę zaliczki za noclegi z wyżywieniem, jeżeli jej wysokość wynosi 30%, a cała należność za świadczenia to 16 200,00 zł.