Kwalifikacja TG.04

styczeń 2020

Potwierdzeniem wydania towaru z magazynu surowców do działu produkcji jest dokument