Kwalifikacja TG.04

czerwiec 2019

Do oceny organoleptycznej granulacji mąki wykorzystuje się zmysł