Kwalifikacja TG.04

czerwiec 2019

Zgodnie z zasadami HACCP podczas produkcji kremu russel należy szczególnie kontrolować etap