Kwalifikacja TG.04

styczeń 2020

Maksymalna temperatura przechowywania przez 10 dni ciastek przekładanych kremem szwedzkim wynosi