Kwalifikacja TG.04

czerwiec 2019

Powierzchnie ciastek stefanek pokrywa się cienką warstwą kremu russel oraz