Kwalifikacja TG.04

czerwiec 2019

Wyroby ciastkarskie niezawierające kremów należy przechowywać w pomieszczeniach o wilgotności nie wyższej niż 75% i temperaturze nieprzekraczającej