Kwalifikacja TG.03

czerwiec 2020

Proces jełczenia zachodzi podczas niewłaściwego przechowywania