Kwalifikacja TG.03

czerwiec 2020

Który z wymienionych surowców zawiera w swoim składzie najmniejszą ilość tłuszczu?