Kwalifikacja TG.02

czerwiec 2019

Słodowanie jest jednym z etapów w produkcji