Kwalifikacja TG.02

styczeń 2020

W którym dokumencie będą opisane etapy produkcji żywności?