Kwalifikacja TG.02

czerwiec 2019

Do usunięcia skóry z marchwi przeznaczonej do produkcji przemysłowej surówek, należy zastosować