Kwalifikacja TG.02

styczeń 2020

Ile soli należy użyć do przygotowania 2 000 dm3 solanki, jeżeli na 100 dm3 solanki należy użyć 2 kg dodatku?