Kwalifikacja TG.01

czerwiec 2020

Wskaż poprawną kolejność prac związanych z przygotowaniem sali do obsługi konsumentów.