Kwalifikacja T.17

styczeń 2016

Która czynność technologiczna stwarza wysokie ryzyko zagrożenia zdrowotnego w procesie produkcji wyrobów mleczarskich?