Kwalifikacja T.17

styczeń 2016

Ile g czystego NaOH należy użyć, aby przygotować 1000 ml roztworu o stężeniu 0,1 mol/dm3?