Kwalifikacja T.17

styczeń 2018

Wygniatanie jest operacją stosowaną w produkcji