Kwalifikacja T.16

styczeń 2017

Który proces technologiczny prowadzi się w temperaturze 160÷180°C?