Kwalifikacja T.16

styczeń 2017

Który proces technologiczny należy zastosować, aby wyprodukować chrupki kukurydziane?