Kwalifikacja T.16

styczeń 2019

Proces uwodornienia zwany utwardzaniem wykorzystuje się podczas produkcji