Kwalifikacja T.14

czerwiec 2019

Jeżeli rozliczeniem imprez i usług turystycznych zajmuje się zewnętrzne biuro księgowe, to biuro podróży współpracuje z nim na zasadach

Podobne kwalifikacje

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznychT.13
Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznychTG.14
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznychTG.15