Kwalifikacja T.14

październik 2016

Faktura-procedura marży dla biur podróży zawiera

Podobne kwalifikacje

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznychT.13
Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznychTG.14
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznychTG.15