Kwalifikacja T.14

styczeń 2016

Które elementy powinna zawierać umowa zawarta pomiędzy biurem turystycznym a klientem, dotycząca zorganizowania wyjazdu wypoczynkowego?