Kwalifikacja T.14

styczeń 2019

Którą kwotę zapłaci biuro podróży za wynajęcie obsługi technicznej podczas giełdy turystycznej w Zielonej Górze w terminie od 29.XI do 02.XII.2019 r., jeżeli cena jednostkowa brutto usługi wynosi 450,00 zł/dzień?

Podobne kwalifikacje

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznychT.13
Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznychTG.14
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznychTG.15