Kwalifikacja T.13

styczeń 2016

Jaki będzie koszt wynajmu autokaru na trzydniową wycieczkę krajoznawczą, jeżeli przewoźnik określił minimalny dzienny przebieg przejazdu na 400 km przy stawce 5 zł/km, a autokar w ciągu trzech dni przejechał 950 km?

Podobne kwalifikacje

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznychT.14
Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznychTG.14
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznychTG.15