Kwalifikacja T.13

czerwiec 2014

Które z wymienionych obiektów zagospodarowania turystycznego znajdują się w regionie turystycznym Bieszczad?

Podobne kwalifikacje

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznychT.14
Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznychTG.14
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznychTG.15