Kwalifikacja T.13

czerwiec 2020

Którą odległość pokonają w rzeczywistości członkowie Szkolnego Koła Turystyki Pieszej, jeżeli na mapie sporządzonej w skali 1:25 000 odległość ta wynosi 6 cm?

Podobne kwalifikacje

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznychT.14
Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznychTG.14
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznychTG.15