Kwalifikacja T.13

wrzesień 2015

Które dokumenty należy przede wszystkim wykorzystać do rozliczenia zaliczki pobranej przez pilota wycieczki?