Kwalifikacja T.13

czerwiec 2020

Organizator turystyki, w razie swojej niewypłacalności, ma obowiązek zapewnić podróżnym pokrycie kosztów

Podobne kwalifikacje

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznychT.14
Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznychTG.14
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznychTG.15