Kwalifikacja T.10

październik 2016

Ile kompletów zastawy stołowej z uwzględnieniem 100% zapasu należy przygotować, jeżeli obecność na przyjęciu potwierdziło 150 gości?