Kwalifikacja T.09

czerwiec 2020

Przy podaniu naleśników flambirowanych, wskazane jest zastosowanie przez kelnera serwisu