Kwalifikacja T.09

styczeń 2019

W brygadowym systemie obsługi konsumentów kelnerzy mogą jednocześnie obsłużyć od