Kwalifikacja T.08

czerwiec 2017

Przyrządzając herbatę dla gości w stylu rosyjskim, gospodyni użyje