Kwalifikacja T.08

wrzesień 2015

W celu prawidłowego przechowywania i transportu siana zwija się je w bele o nazwie