Kwalifikacja T.08

czerwiec 2017

Przepisy dotyczące minimalnych wymagań kategoryzacyjnych dla obiektów agroturystycznych w Polsce opracowane zostały przez