Kwalifikacja T.08

wrzesień 2015

Do stosowania środków ochrony roślin w czasie prac polowych używa się