Kwalifikacja T.07

czerwiec 2019

Przygotowanie kondycyjne, umiejętność posługiwania się specjalistycznym sprzętem i zachowania się w określonym środowisku geograficznym są niezbędne do uprawiania turystyki