Kwalifikacja T.07

styczeń 2017

Pilot wycieczek i rezydent, po zakończeniu swojej pracy, mają obowiązek rozliczyć się z biurem podróży z wydatków na podstawie