Kwalifikacja T.07

czerwiec 2016

Oblicz kwotę, którą powinno zapłacić biuro podróży kontrahentowi, jeżeli hotel zgodnie z umową wynajmie pokoje za 3 000,00 zł netto i naliczy 8% podatku VAT.