Kwalifikacja T.07

styczeń 2019

Pilot wycieczek w sprawozdaniu z imprezy turystycznej opisał