Kwalifikacja T.07

czerwiec 2019

Oblicz kwotę, którą należy dopłacić za pobyt w ośrodku kolonijnym, jeżeli zapłacono zaliczkę, która wynosiła 35%, a cała należność to 21 500,00 zł.