Kwalifikacja T.05

czerwiec 2015

Do otrzymania farszu na metkę tatarską należy zastosować