Kwalifikacja T.04

czerwiec 2018

Psychrometr znajdujący się w magazynie służy do