Kwalifikacja T.04

czerwiec 2020

Do ważenia worków z cukrem w magazynie surowców cukierniczych stosuje się wagi