Kwalifikacja T.03

czerwiec 2015

Proces stosowany podczas kształtowania kęsów ciasta pszennego, trwający 5-8 minut, w którym następuje poprawa właściwości fizycznych jest rozrostem