Kwalifikacja T.03

czerwiec 2020

Procedury zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne żywności przechowywanej w magazynach chłodniczych dotyczą codziennej kontroli