Kwalifikacja T.02

czerwiec 2015

Do rozdzielania materiału stałego na frakcje wielkościowe stosuje się