Kwalifikacja T.02

czerwiec 2018

W zakładzie przetwórczym hydrotransport można wykorzystać do transportu wewnętrznego