Kwalifikacja T.02

styczeń 2020

Do uzupełnienia zawartości wody w półprodukcie w procesie produkcji należy użyć wody