Kwalifikacja T.02

styczeń 2019

W celu powstrzymania rozwoju mikroflory pozostałej po pasteryzacji, mleko schładza się do temperatury nie wyższej niż