Kwalifikacja T.02

czerwiec 2018

Parametrem charakteryzującym przebieg pracy suszarki fluidyzacyjnej jest