Kwalifikacja T.02

styczeń 2015

Mycie i dezynfekcję urządzeń oraz sprzętu w piekarni należy przeprowadzać zgodnie