Kwalifikacja T.02

czerwiec 2016

Zagęszczanie dżemu wysokosłodzonego należy prowadzić do momentu uzyskania suchej masy wynoszącej