Kwalifikacja T.02

styczeń 2017

Ocena organoleptyczna lodów powinna uwzględniać