Kwalifikacja T.01

czerwiec 2017

Ochronę dłoni i ramion przed kontaktem z gorącymi powierzchniami i bezpośrednim działaniem ognia zapewniają rękawice