Kwalifikacja ST.09

czerwiec 2019

Na podstawie raportów z planu monitoruje się koszty