Kwalifikacja ST.05

czerwiec 2019

Który z wymienionych skrótów oznacza obwiednię, której przebieg zawiera dwie fazy podtrzymania?