Kwalifikacja ST.05

czerwiec 2019

Który z wymienionych typów instrumentów umożliwia równoczesne wykorzystanie dźwięków o różnych barwach?