Kwalifikacja ST.05

czerwiec 2019

Który z wymienionych regulatorów w monofonicznym torze konsolety mikserskiej przeznaczony jest do ustawiania proporcji sygnału między lewą i prawą szyną sumującą?