Kwalifikacja ST.05

czerwiec 2019

Które z wymienionych wejść interfejsu audio jest przeznaczone do podłączenia gitary elektrycznej?