Kwalifikacja ST.04

styczeń 2019

Której z wymienionych opcji należy użyć, aby zapisać sesję oprogramowania DAW w postaci szablonu?