Kwalifikacja ST.04

czerwiec 2020

Które z wymienionych rozszerzeń nazwy pliku nie dotyczy pliku dźwiękowego?