Kwalifikacja ST.04

czerwiec 2018

Która z podanych funkcji oprogramowania DAW służy do utworzenia nowej sesji montażowej?