Kwalifikacja ST.04

czerwiec 2020

Który z wymienionych nośników jest nośnikiem analogowym?