Kwalifikacja ST.04

czerwiec 2018

Decyzja o ostatecznym formacie i parametrach pliku dźwiękowego podejmowana jest podczas