Kwalifikacja ST.04

czerwiec 2020

Która z wymienionych płyt charakteryzuje się największą pojemnością?