Kwalifikacja ST.02

czerwiec 2019

Która funkcja w sesji montażowej programu DAW typowo umożliwia przesuwanie materiału dźwiękowego wewnątrz regionu usytuowanego na ścieżce, bez przesuwania całego regionu względem osi czasu?