Kwalifikacja ST.02

czerwiec 2019

Który z wymienionych parametrów określa oporność głośnika dla prądu zmiennego?