Kwalifikacja ST.02

czerwiec 2019

Które polecenie w menu programu DAW umożliwia cofnięcie ostatnio wykonanej czynności?