Kwalifikacja ST.02

czerwiec 2019

Który z wymienionych skrótów oznacza stałą przepływność bitową sygnału cyfrowego?