Kwalifikacja S.04

czerwiec 2019

Które z wymienionych urządzeń poszerza zakres dynamiki nagrania?