Kwalifikacja S.04

styczeń 2017

Które z wymienionych parametrów wskazują na plik o najniższej jakości?