Kwalifikacja S.04

czerwiec 2017

W celu uzyskania najmniejszej latencji w oprogramowaniu DAW rozmiar bufora programowego należy ustawić na wartość