Kwalifikacja S.04

czerwiec 2020

Który z wymienionych nośników wykorzystuje zapis magnetooptyczny?