Kwalifikacja S.03

wrzesień 2015

Aby kompresor mógł spełnić funkcję de-essera, należy w jego obwód kluczujący włączyć sygnał poprzez