Kwalifikacja S.03

styczeń 2015

Podwojenie natężenia dźwięku jest zmianą poziomu