Kwalifikacja S.03

styczeń 2015

Do symetryzacji sygnału należy użyć