Kwalifikacja S.02

czerwiec 2014

Do ograniczenia poziomu sygnału emitowanego przez zestaw perkusyjny stosuje się