Kwalifikacja S.02

styczeń 2015

Aby werbel był słyszalny dokładnie w środku panoramy przy odsłuchu mikrofonów overhead (OH) perkusji rejestrowanej metodą AB, należy