Kwalifikacja S.01

wrzesień 2014

Cechowania w Urzędzie Probierczym nie wymagają wyroby wykonane ze stopów platyny o masie poniżej