Kwalifikacja RL.26

czerwiec 2019

Na rysunkach projektowych okno wystawowe ma 8,8 cm dł. i 7,8 cm szer., a rzeczywiste wymiary wynoszą 1,76 m dł. i 1,56 m. szer. W jakiej skali sporządzono rysunek?