Kwalifikacja RL.26

styczeń 2020

Technikę wiązania w pęczki stosuje się przy suszeniu roślin