Kwalifikacja RL.22

styczeń 2020

Ile wyniesie nachylenie projektowanej skarpy o wysokości 5 m i długości podstawy 50 m?