Kwalifikacja RL.22

styczeń 2020

Krajobraz, który utracił swą wartość biologiczną na skutek niekorzystnych zmian wprowadzonych w nim przez człowieka, nazywany jest krajobrazem