Kwalifikacja RL.22

czerwiec 2019

Wskaż, która cecha będzie istotna podczas inwentaryzacji nawierzchni w celu wskazania obszaru do remontu.