Kwalifikacja RL.21

czerwiec 2019

Na jakiej wysokości zaleca się wykonać pomiar obwodu pnia drzewa o koronie rozwiniętej na wysokości 150 cm podczas przeprowadzania inwentaryzacji dendrologicznej?