Kwalifikacja RL.21

czerwiec 2019

Główną funkcją, którą spełnia rząd drzew iglastych oddzielający teren zamieszkany od trasy komunikacyjnej, jest funkcja