Kwalifikacja RL.19

czerwiec 2019

Rasa koni oznaczona skrótem, u której konie urodzone w efekcie sztucznej inseminacji nie są wpisywane do księgi stadnej PSB, to