Kwalifikacja RL.17

czerwiec 2020

Okres prewencji, podawany na etykietach środków ochrony roślin, jest to czas